top of page

IQ Chef

Den sista stora marknaden att digitalisera


Digitaliseringen har gått fort, i många fall mycket fort. 40–50-talisterna har fått vara med om en enastående digital revolution på många sätt. Tänk att inget av de som vi har idag i form av smarta telefoner, smidiga datorer, internet som har gått från en sladd i väggen till ett utbrett mobilt nätverk som idag fungerar nästan! överallt, inget av detta fanns när denna generation växte upp. Vilken resa de har fått vara med om.

De allra flesta marknader har fått lov att hänga på den digitala utvecklingen vara sig de velat eller inte. Kunderna och vi människor har helt enkelt krävt att utvecklingen inte bara sker i en eller några marknader. Detta har gjort att stora bolag fått sätta enorma resurser på den digitala utvecklingen, det finns egentligen ganska få undantag.


Ta en stor marknad som finansmarknaden som i vissa avseenden har kommit en bit på väg och i flera fall förstått vikten av den digital revolutionen.


En av världens största marknader, livsmedelsmarknaden har tillåtits hänga efter i utvecklingen. En anledning kan givetvis vara för att vi människor är så fast i våra vanor att vi vill fortsätta som vi alltid gjort. Men detta kommer bli en obehaglig överraskning för företagen inom livsmedelsindustrin när konsumenterna vänjer sig mer och mer med en effektiv digital service. Den nya generationen som är uppväxt i den digitala revolutionen, kommer och ställer redan helt andra krav på en digitaliserad effektivitet och hållbarhet. I en del fall har den digitala utvecklingen börjat komma. Vi ser t.ex. robotar som packar matkassar, vi har möjligheter att handla mat på nätet idag, vitvaror med viss intelligens. Men var är den stora omställningen och digitala revolutionen inom livsmedelssektorn? Svaret är att den inte kommit, än.


Hur kan man tänka sig att framtiden kommer se ut då? Delvis testar vi den redan. Västerut går det t.ex. att handla helt utan kassor eller utcheckningsdiskar i Amazons to-go butiker, det är smart. Nämnde ovan robotar som packar varorna på lagret, IBM’s Chef Watson är också en smart maskin för matlagning. Men i det stora hela är hela marknaden från jord till bord väldigt långt efter. Några tankar om vad vi kommer få uppleva framåt:


- Slippa köa framför en kassa eller för den delen någon form av check-out, om du ännu väljer att gå till butiken förstås.

- Förbättrad och effektiviserad logistik för mathandeln på nätet, när den unga generationen idag växer upp och skaffar barn kommer det så klart vara helt naturligt att slippa gå eller köra till butiken, än så länge står den digitala mathandeln för endast ca 1,6%* av den totala omsättningen i Sverige.

- Helt smarta kök. Kök som vet vad vi behöver beställa och köpa för mat. Som per automatik ser till att du har vad du behöver när du kommer hem och kan hjälpa dig laga maten om du så önskar.

- Den prediktiva intelligensen som redan idag hjälper oss med så mycket i vår vardag, kommer givetvis också ta en större plats inom såväl jordbruket som detaljhandeln.

- En mer förutsägbar produktion kopplat till konsumentens beteende.


Detta är bara några saker som kommer ske. Givetvis är en berättigad fråga om vi behöver allt detta? Det är upp till var och en att besvara såklart, men vem skulle klara sig utan sin smartphone idag? Är inte heller ute efter säga att allt som digitaliseras är bättre, men det skapar tjänster och möjligheter som gör samhället i många avseenden effektivare och mer hållbara. Andra vinningar med denna utveckling är att det i det stora perspektivet sparar på miljön och att sparar på våra resurser. Den digitala utvecklingen inom den enorma livsmedelsindustrin skulle kunna minska utsläppen och med det bidra målet om (helst) max 1,5 graders global uppvärmning (anm. FN:s nya klimatrapport). Samtidigt bidra till att vi äter smartare och mer hälsosamt, kopplat till individuella behov.

Det är några saker som en mer digital livsmedelsindustri kan bidra till.


*(källa: svensk digital handel - digital mathanden 2018)


bottom of page